Comandes

 

    Programa per a gestionar les comandes dels clients i als proveïdors. Les característiques més destacables són:

 

    Permet portar múltiples empreses integrades dins del mateix sistema.
    Permet portar distintes sèries de documents.
    Introducció de comandes amb control dels pendents de servir/rebre i gestió de reserves.
    Llistat de comandes pendents per client/proveïdor.
    Llistat de comandes pendents per article.
    Llistat de comandes pendents per data prevista de lliurament/recepció.
    Procés de generació automàtica de comandes a proveïdors, segons les comandes de clients (molt pràctic per les empreses que treballen sense estoc).
    Procés per servir les comandes, total o parcialment, que genera els albarans de sortida corresponents. Si es disposa del mòdul de magatzems, també es realitza el rebaixament d’estocs automàticament.
    Recepció de comandes totals o parcials. S’utilitza de la mateixa manera que l’opció anterior, però s’augmenta l’estoc i es genera un albarà de proveïdor (d’entrada).

 

    A continuació es mostra un croquis dels processos que intervenen en aquest mòdul:

comandescr