Advertència de Privacitat

Advertència de Privacitat: Les dades de caràcter personal que es facilitin per correu electrònic, seran enregistrades en un fitxer de SendaNeo, S.L. , amb la finalitat de gestionar la seva sol•licitud. Per tot això, poden exercir els seus drets d’ accés, rectificació, cancel•lació i oposició, enviant un escrit a l’ adreça següent: C/CONSELL,31.08530.LA GARRIGA.BARCELONA.