Cobraments i Pagaments

 

    Programa per a portar el control de cobraments i pagaments, així com el control del risc de clients.

 

  COBRAMENTS:

    Llistat de previsions de cobrament.
    Control del risc de clients (en comandes, albarans, factures, etc...).
    Llistat de rebuts.
    Traspàs a comptabilitat. Es generen els assentaments dels cobraments (s’adapta a les necessitats del client).

 

  PAGAMENTS:

    Les opcions disponibles són anàlogues a les dels cobraments, amb les següents excepcions: 

    Generació de rebuts. Procés per la introducció ràpida de rebuts pendents de pagament.
    Llistat de xecs o pagarés. Aquesta opció s’adapta a les necessitats del client.
    Traspàs a comptabilitat. Genera els assentaments de pagaments (s’adapta a les necessitats del client).

 

    A continuació es mostra un croquis dels processos que intervenen en aquest mòdul:

cobraments