Estadistiques

 

    Programa per a obtenir les estadístiques (en forma de llistat o gràfic) de la informació recollida dels altres programes. Les característiques més destacables són:

    Permet portar múltiples empreses integrades dins el mateix sistema.
    Permet portar diferents sèries de documents.
    Posseeix un procés de recollida d’informació, controlant que no hi hagin duplicitats.
    Els llistats poden obtenir-se d’un mes en concret, un semestre, o un exercici complert; obtenint informació del període seleccionat i de l’acumulat fins aquest període.

Les estadístiques habituals són les següents: 

Client/Proveïdor. Relació de tots els clients/proveïdors amb els imports de vendes/compres respectius.
Article. Relació de tots els articles amb les unitats i imports de vendes/compres respectius.
Client/proveïdor - Article. Relació de tots els clients/proveïdors, amb el detall de tots els articles venuts/comprats a aquests clients/proveïdors, detallant unitats i imports.
Article – Client/proveïdor. Relació de tots els articles, amb el detall de tots els clients/proveïdors que han comprat/venut aquests articles, detallant unitats i imports.
Representants. Relació de tots els representants amb els imports de les vendes realitzades i les seves comissions.
Consolidada de clients/proveïdors, articles o representants. Relació de les vendes/compres comparades amb les d’una altra empresa, tant en imports com percentualment.
 
Els gràfics s’efectuaran sobre algunes de les estadístiques anteriorment detallades, podent-se escollir entre unitats o imports. A més es poden realitzar gràfics comparatius entre dos exercicis.

 A continuació es mostra un croquis dels processos que intervenen en aquest mòdul:

estadistiques