Magatzems

 

    Programa per portar el control de l’estoc dels articles. Les característiques més destacables són:

 

    Permet utilitzar fins a 99 diferents magatzems, disposant de l’estoc global i parcial per magatzem.
    Permet portar múltiples empreses integrades dins del mateix sistema.
    Permet treballar amb articles sense control del seu estoc.
    Permet treballar amb talles i colors.
    Introducció d’albarans d’entrada/sortida. Permet l’entrada, consulta o modificació dels albarans dels proveïdors/clients, generant-se automàticament l’augment/rebaixament de l’estoc. Si es disposa del programa de comandes, aquests albarans ja s’hauran generat automàticament, i són els mateixos que s’utilitzen en el programa de facturació de proveïdors/clients.
    Traspàs entre magatzems sense que afecti a la valoració del estoc.
    Fitxa d’article. Extracte de tots els moviments d’un article.
    Llistat de l’inventari general, per ubicacions o per talles i colors, amb diferents valoracions: preu d’entrada, preu de l’última entrada, F.I.F.O., preu mig ponderat, etc.
    Altres llistats: Diari de moviments, estocs sota mínim i estocs per magatzem.
    Augment automàtic dels preus de cost o venda dels articles per import o per percentatge.
     Tancament i obertura. Procés que realitza automàticament els assentaments de tancament d’un exercici i obertura del següent, podent seleccionar la valoració.

 

    A continuació es mostra un croquis dels processos que intervenen en aquest mòdul:

 

    A continuació es mostra un croquis dels processos que intervenen en aquest mòdul:

magatzems