Punt de Venda

 

    Programa per a gestionar els tiquets d’una botiga o empresa. Les característiques més destacables són:

 

    Permet l’entrada de tiquets des de teclat de 102 tecles, teclat de 55 tecles, teclat de 176 tecles especial, des de llapis òptic amb codi de barres i escàner amb codi de barres. Els teclats de 176 tecles especial, de 112 tecles programables i el de 55 tecles, s’assigna un article fixa a cada tecla; es pot escriure o dibuixar la descripció o el dibuix del article al qual fa referència la tecla. 
    Permet controlar els caixers i els venedors.
    Introducció de tiquets especials, tiquets de despeses, tiquets de devolució, tiquets de factures i tiquets d’albarans ( amb control dels pendents de facturar ).
    Facturació de tiquets d’albarans. Permet generar un tiquet factura per cada albarà o agrupar diversos tiquets albarans del mateix client en una sola factura.
    Permet canviar el cobrament, ja sigui Visa, American Express, xec restaurant o si es un fiat. Els tipus de cobrament son personalitzats.
    Control de fiats.
    Permet consultar l’estoc d’un article, des de la mateixa entrada de tiquets.
    Permet imprimir o no el tiquet.
    Permet modificar o donar d’alta els clients des de l’entrada de tiquets, tant si son clients habituals o de comptat.
    Permet realitzar llistats de tots el arxius de l’aplicació tant per pantalla com per impressora.
    Permet fer l’arqueig de caixa tant borrador com definitiu.
    Permet realitzar resums de vendes ( amb imports i percentatges ).
    Traspàs a històric. Permet buidar el fitxer de tiquets per poder treballar més àgilment.
 
    Permet definir un disseny de llistat per cada tipus de tiquet: despesa, especial, devolució, etc.
    En cas de pertànyer a una franquícia, permet entrar les comandes a la central, per poder-les enviar junt amb els tiquets i les caixes i rebre les variacions de preus.

    A continuació es mostra un croquis dels processos que intervenen en aquest mòdul:

 

puntdevenda