Els Nostres programes

La gestió PYMES és una col·lecció de mòduls integrats, pensada per a automatitzar la gestió de la petita i mitjana empresa.

Característiques generals:
Permet una informatització progressiva. És a dir, es pot realitzar en diferents fases, instal·lant inicialment només els mòduls que es considerin necessaris, i afegint la resta posteriorment, fins arribar a una automatització completa i eficaç de la gestió de l’empresa.

Aquests mòduls són adaptables als requisits de l’empresa. Aquesta qualitat permet disposar de les característiques d’un programa a mida i de les avantatges d’un estàndard (actualitzacions, preu...).

Si l’empresa té alguna necessitat específica que no contempla cap dels mòduls estàndard, se’n pot programar un a mida, quedant completament integrat en la gestió instal·lada.

Les aplicacions són una útil eina de treball altament rentable. El seu funcionament és lògic i àgil, pel que la formació i habitualment dels usuaris és ràpida i senzilla.

Degut als canvis legals i a les suggeriments dels usuaris, els programes estan en un constant procés d’actualització, ja sigui millorant els procediments existents, o afegint altres de nous.

La seva instal·lació es pot efectuar en un ordinador individual o en una xarxa local.

En cas de tenir delegacions en altres poblacions, el mòdul de traspàs d’informació, permet una ràpida tramesa de dades bidireccionalment.

Tan mateix, el mòdul de comptabilitat permet la connexió amb l’assessoria d’una forma ràpida, còmoda i segura.

Permet portar múltiples empreses integrades dins del mateix sistema. Inclús fusionar-les per obtenir una informació conjunta.

Permet portar distintes sèries de documents.

En totes les informatitzacions s’instal·la el mòdul d’utilitats. Aquest mòdul permet configurar documents, crear empreses, definir els terminals, control d’usuaris, accessos a empreses, etc.